Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Regulamin Czytelni Ogólnej

Czcionka:

REGULAMIN CZYTELNI OGÓLNEJ

MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ    W WYŚMIERZYCACh

 1. Czytelnia Ogólna zwana dalej Czytelnią udostępnia swoje zbiory:                                                                             
  a) na miejscu w Czytelni,
  b) w formie wypożyczeń zewnętrznych.
 2. Prawo do korzystania ze zbiorów w Czytelni mają wszystkie osoby, które są zapisane do biblioteki.
 3. Przy zapisie do biblioteki zgłaszający powinien:
  -wypełnić i podpisać  kartę zapisu (tzw. zobowiązanie),
  -potwierdzić własnoręcznym podpisem poprawność danych na karcie czytelnika,
  -zapoznać się z klauzulą informacyjną,
  -wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
  - zobowiązać się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 4. Podane dane osobowe  są przetwarzane na podstawie i zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. (RODO).
 5. Czytelnik zobowiązany jest do niezwłocznego zgłaszania wszelkich zmian danych, wyszczególnionych  w karcie zapisu i karcie czytelnika.
 6. Wykreślenie z listy czytelników Biblioteki jest możliwe  na wniosek czytelnika wyłącznie po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Biblioteki. Formularze zobowiązania i karty czytelnika zostaną zniszczone.
 7. Konto czytelnika, na którym nie zarejestrowano żadnej operacji przez okres dłuższy niż 5 lat, zostanie zlikwidowane, formularze zobowiązania i karty czytelnika zostaną zniszczone. Likwidacja konta następuje tylko wtedy, gdy czytelnik nie ma żadnych zobowiązań wobec Biblioteki.
 8. Korzystanie ze zbiorów Czytelni jest bezpłatne.
 9. Bibliotekarz ma obowiązek udzielenia czytelnikowi niezbędnych informacji bibliotecznych i bibliograficznych.
 10. Czytelnik korzystający z Czytelni zobowiązany jest wpisać się do książki odwiedzin.
 11. Czytelnik może zamówić bezpłatne wykonanie kserokopii (maksymalnie 5 stron) materiałów ze zbiorów Czytelni w granicach dopuszczalnych przez prawo autorskie.
 12. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe z uszkodzenia lub zagubienia udostępnionych wydawnictw. W przypadku zniszczenia lub zagubienia  woluminu  czytelnik jest zobowiązany odkupić  inny egzemplarz tej samej książki.
 13.  W Czytelni można korzystać z księgozbioru wyłącznie za pośrednictwem Bibliotekarza. Przed opuszczeniem Czytelni czytelnik zwraca udostępnione materiały biblioteczne Bibliotekarzowi.  
 14. Na życzenie czytelnika Bibliotekarz może zatrzymać w Czytelni do jego dyspozycji wybrane wydawnictwa na okres 3 dni (pomijając niedziele i święta).
 15. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo lub na stałe pozbawiony możliwości korzystania z Czytelni.
 16. Od decyzji bibliotekarza przysługuje czytelnikom odwołanie do Dyrektora Miejsko-Gminnej  Biblioteki Publicznej w Wyśmierzycach.

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Październik 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny